Search - Kanchenko V. A.


Kanchenko V. A.


Publications by this author

Cover not present UNMANNED AERIAL COMPLEXES AS A WAY OF NPP   AND ENVIRONMENT RADIATION MONITORING    UNMANNED AERIAL COMPLEXES AS A WAY OF NPP AND ENVIRONMENT RADIATION MONITORING

by Krasnov V. O. , Klyuchnykov O. O. , Kanchenko V. A. , Chepur M. L. , Babak V. P.


Cover not present PROGNOSIS OF RADIOACTIVE WASTES QUANTITY IN SOILS OF NEW SAFETY CONFINMENT FOUNDATION AREA PROGNOSIS OF RADIOACTIVE WASTES QUANTITY IN SOILS OF NEW SAFETY CONFINMENT FOUNDATION AREA

by Klyuchnykov O. O. , Panasyuk M. I. , Pidberezniy S. S. , Skorbun А. D. , Alfyorov A. M. , Levin G. V. , Kanchenko V. A.


Cover not present ISOTOPES RATIO INVESTIGATION IN SOILS SAMPLED  NEAR SHELTER OBJECT ZONE ISOTOPES RATIO INVESTIGATION IN SOILS SAMPLED NEAR SHELTER OBJECT ZONE

by Pazukhin E. M. , Panasyuk M. I. , Zheltonozhska M. V. , Kulych M. V. , Sadovnykov L. V. , Kanchenko V. A.